ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Kích cỡ

400 gram+/đầu

Xuất xứ Vùng biển Đại Tây Dương
Thành phần  100% Đầu Cá Hồi tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 15 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

SELLER

ĐẦU CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER