CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)

Kích cỡ

Size 1 (6-7 con/kg)

Size 2 (8-10 con/kg)

Xuất xứ Thái Bình Dương
Thành phần  100% Cá Thu Đao (cá Thu Nhật - Cá Kìm) tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh khoảng 9.5 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)

CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)

SELLER

CÁ THU ĐAO (Cá Thu Nhật - Cá Kìm)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER